Reh-Med Dorota i Michał Binieccy

ANATOMY TRAINS ŁAŃCUCHY MIĘŚNIOWO-POWIĘZIOWE

ANATOMY TRAINS ŁAŃCUCHY MIĘŚNIOWO-POWIĘZIOWE – jest to system rehabilitacji, który opiera się na powiązaniach  pomiędzy mięśniami, powięzią a organami naszego ciała. Człowiek funkcjonuje jako całość i jako całość musi być leczony. Wszystko ze wszystkim jest połączone i tworzy żywą jednostkę. Zaburzenie jednego elementu w tym stabilnym systemie warunkuje powstanie dysfunkcji. To tworzy dalej patologiczne wzorce ruchu, które stają się wtórnie przyczynami kolejnych dysfunkcji i koło dysfunkcji i bólu się zamyka. Zadaniem pracy w tej koncepcji jest przerwanie tego mechanizmu dla dobra pacjenta i wprowadzenia balansu, równowagi i właściwych relacji pomiędzy tkankami dla powrotu prawidłowej funkcji. W tej koncepcji pracujemy na podłużnych , powięziowych połączeniach w naszym ciele, poszukując napięć i patologicznych wzorców ruchowych. Daje to terapeucie jak i pacjentowi możliwość pracy w trójwymiarowym systemie naszego ciała, w którym poszczególne segmenty wpływają na siebie i warunkują stan zdrowia jak i choroby. Poszukujemy w tym systemie przyczyn objawów pacjenta i w tym systemie wprowadzamy za pomocą różnych technik bodźce lecznicze.

Więcej informacji: http://www.anatomytrains.org.pl, http://www.anatomytrains.com/

Wszelkie prawa zastrzeżone, Reh-med, 2018 r.