Reh-Med Dorota i Michał Binieccy

KONCEPCJA KINETIC CONTROL

Koncepcja ta bardzo dobrze wpisują się w pracę fizjoterapeutyczną oraz w pracę terapeuty manualnego dla potrzeb pacjenta.  Koncepcja porusza problemy związane ze stabilnością, niestabilnością i równowagą mięśniową systemu ruchu w odniesieniu do lokalnego i globalnego sytemu mięśni, a co najważniejsze ma ona  funkcjonalny charakter co sprawia , że metoda ta świetnie nadaje się do pracy zarówno z pacjentem przewlekle chorym jaki i w stanie ostrym.

W pracy  ta metodą możemy odtworzyć utraconą funkcję, torować prawidłowy wzorzec ruchu, ocenić dysfunkcje i skorygować ją i co najważniejsze zmniejszyć ostre i przewlekłe dolegliwości pacjenta zwłaszcza chroniczny ból i przeprowadzić w tym zakresie reedukacje nerwowo-mięśniową. W tej sytuacji koncepcja KC bardzo dobrze opisuje te problemy począwszy od diagnostyki poprzez leczenie, skończywszy na profilaktyce i autoterapii. W tej koncepcji znajdziemy wszystko poparte badaniami klinicznymi w oparciu o fizjologie i biomechanikę w odniesieniu do praktycznych problemów pacjentów.

Więcej informacji: http://www.kineticcontrol.com, http://www.fizjo-sport.pl

Wszelkie prawa zastrzeżone, Reh-med, 2018 r.