Reh-Med Dorota i Michał Binieccy

METODA NDT BOBATH

Metoda neurorozwojowego leczenia usprawniającego Karela i Berty Bobath polega na hamowaniu patologicznych odruchów i nieprawidłowych wzorców ruchowych oraz rozwijaniu czynności ruchowych u dzieci z mózgowym porażeniem dziecięcym w kolejności, w jakiej pojawiają się one w rozwoju dziecka zdrowego. Każda czynność ruchowa rozwija się dzięki odczuciu ruchu – to znaczy ułożenia ciała w przestrzeni oraz poszczególnych części ciała względem siebie. Pierwszych odczuć dostarczają reakcje odruchowe. Są to odruchy postawy oraz reakcje prostowania i równowagi. Pierwsze z nich dają odczucie ułożenia ciała w pozycji leżącej (odruchy postawy). Reakcje prostowania dostarczają doświadczeń ruchowych ułożenia ciała przeciwko sile grawitacji; reakcje równowagi powodują dostosowanie napięcia mięśniowego całego ciała podczas utraty równowagi, przygotowując w ten sposób całe ciało do podparcia. Czas fizjologicznego występowania odruchów postawy przypada na pierwsze półrocze życia dziecka. Później zostają one podporządkowane reakcjom prostowania i równowagi. Utrzymujące się dłużej odruchy postawy stają się z czasem patologiczne. Uniemożliwiają rozwój reakcji prostowania i równowagi, których pojawienie się warunkuje prawidłowy rozwój ruchowy dziecka. Rozwój ruchowy dziecka przebiega w stałej kolejności – od głowy, obręczy barkowej i kończyn górnych, poprzez tułów, do kończyn dolnych. Oznacza to, że zanim dziecko zacznie chodzić, najpierw musi kontrolować ułożenie głowy, uzyskać podpór na kończynach górnych w pozycji leżącej, aby poprzez siad, czworaki i pozycję klęczną przejść do pozycji stojącej.

Każda złożona czynność ruchowa zawiera kombinację wielu prostych ruchów i kształtuje się w oparciu o poprzednie doświadczenia ruchowe. Prawidłowy rozwój czynności ruchowych stanowi podstawę do rozwijania kolejnych umiejętności (jedzenia, ubierania, pisania).
Stworzenie takiej bazy dla rozwoju czynności dowolnych u dziecka z m.p.dz. jest, zdaniem autorów metody neurorozwojowego leczenia, możliwe tylko wówczas, gdy zostanie ono wyzwolone spod wpływu działania odruchów patologicznych.

Główne zasady i cele metody Bobath:

 • Hamowanie odruchów patologicznych i normalizacja napięcia mięśniowego.
 • Dążenie do osiągnięcia prawidłowych ruchów poprzez przemieszczanie w przestrzeni tzw. punktów kluczowych, którymi są: głowa, obręcz barkowa i obręcz biodrowa. Ma to na celu wykształcenie prawidłowych reakcji prostowania i równowagi, co prowadzi do opanowania czynności zgodnych z sekwencją rozwojową.
 • Wszystkie ruchy kontrolowane są rękami terapeuty. Pomoc terapeuty zmniejsza się w miarę opanowywania przez dziecko kolejnych czynności.
 • Ruchy prowadzone są wolno, tak aby dziecko mogło włączać się do pracy.
 • Nie należy dążyć do opanowania statycznych pozycji, lecz umiejętnie prowadzić dziecko z jednej pozycji do drugiej.
 • Sposoby wspomagania powinny być dobrane do potrzeb i możliwości dziecka.
 • Wymagana jest ścisła współpraca z rodzicami.
 • Program usprawniania powinien być dobrany indywidualnie do potrzeb i możliwości dziecka; instruktor dla każdego dziecka dobiera odpowiednie ćwiczenia.
 • Ciągłe powtarzanie i wykorzystywanie w życiu codziennym czynności, które dziecko już opanowało i nad opanowaniem których pracuje.

Wskazania:

 • opóźnienie psychoruchowe
 • przepuklina oponowo-rdzeniowa
 • zespół Downa
 • wady postawy
 • mózgowe porażenie dziecięca

Przeciwwskazania:

 • wysoka temperatura > 38,5 stopnia
 • choroby serca określone przez lekarza
 • łamliwości kości
 • padaczka

Więcej informacji: http://www.ndt-bobath.pl

Wszelkie prawa zastrzeżone, Reh-med, 2018 r.