Reh-Med Dorota i Michał Binieccy

PNF PROPRIOCEPTIVE NEUROMUSCULAR FACILITATION

Jest to nerwowo-mięśniowe torowanie ruchu, czucia. Jest to kompleksowa neurofizjologiczna metoda oddziaływania terapeutycznego na pacjenta z problemami neurologicznymi, ortopedycznymi w pediatrii oraz z zespołami bólowymi.

Celem terapii jest przywrócenie wzorców ruchowych takich jak prawidłowe chodzenie, siadanie, wstawanie, poruszanie kończynami górnymi wykorzystując techniki stabilizujące, rozluźniające, przeciwbólowe oraz uczące ruchu i koordynacji a także program ćwiczeń funkcjonalnych na materacu, nauka chodzenia, usprawnianie funkcji wegetatywnych. W terapii pośrednio dochodzi do regulacji pracy autonomicznego układu nerwowego, szczególnie podczas terapii oddechowej oraz oddziaływań w obrębie tułowia i klatki piersiowej.

Istotą metody PNF jest maksymalne pobudzenie receptorów znajdujących się w ciele oraz różnych sfer kory mózgowej w celu ułatwienia (torowania) ruchu w obszarze funkcjonującym nieprawidłowo. Wielokrotnie powtarzany ruch może spowodować utworzenie nowego wzorca ruchowego czyli przywrócić przewodnictwo nerwowe w dysfunkcyjnym obszarze. Terapia metodą PNF postrzega pacjenta całościowo, zajmuje się nim kompleksowo wykorzystując mocne okolice ciała, nieuszkodzone, najsprawniejsze dla wzmocnienia słabych struktur i okolic. Wykorzystując odpowiednie wzorce ruchowe naśladujące naturalny ruch trenujemy osłabione okolice dla odzyskania właściwej funkcji kończyn i tułowia. Filozofia metody zakłada, że terapia jest bezbolesna i funkcjonalna to znaczy zgodna z potrzebami ruchowymi pacjenta.

PNF gwarantuje również wysoki poziom edukacji pacjenta, oparty na współuczestnictwie w planowaniu terapii oraz kontynuacji ćwiczeń w formie programu domowego, przy niewielkich wymaganiach sprzętowych.

Więcej informacji: http://www.ipnfa.pl

Wszelkie prawa zastrzeżone, Reh-med, 2018 r.