Reh-Med Dorota i Michał Binieccy

TERAPIA MANUALNA

TERAPIA MANUALNA zajmuje się diagnostyką i leczeniem zaburzeń czynności narządu ruchu. Terapia manualna – jest to sposób leczenia, polegający na stosowaniu ukierunkowanych i specyficznych dla danej metody bodźców mechanicznych lub kinetycznych, przekazywanych przez leczącego za pomocą rąk.

W terapii manualnej wykorzystujemy zabiegi takie jak:

  • mobilizacje czynne,
  • mobilizacje bierne,
  • mobilizacje punktów spustowych oraz maksymalnie bolesnych,
  • techniki relaksacji mięśni i tkanek miękkich,
  • manipulacje.

Manipulacja – manualna technika leczenia stawów, która przy zastosowaniu niewielkiej siły impulsu wykorzystuje dużą prędkość i małą amplitudę. Bodźce powstałe podczas manipulacji odbierane są przez receptory umieszczone w strukturach okołostawowych i przekazywane dalej przez układ nerwowy. Dlatego manipulacja posiada działanie nie tylko miejscowe, ale również ogólnoustrojowe.

Mobilizacja – (uruchamianie), wielokrotnie powtarzany ruch, z niewielką prędkością i ze wzrastającą amplitudą, w celu zwiększenia ograniczonego zakresu ruchu.

Czas trwania zabiegu uzależniony jest od stanu pacjenta oraz rodzaju dolegliwości.

Dobór technik leczniczych zależy do stanu pacjenta, jego problemu chorobowego i przeciwskazań związanych ze schorzeniami współwystępującymi.

Więcej informacji: http://pttmmh.pl

Wszelkie prawa zastrzeżone, Reh-med, 2018 r.